مدیران ارشد

خانم مهندس مهسا رئوف

(مدیر عامل)

فارغ التحصیل رشته علوم و صنایع غذایی (1379)

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی تهران و کشوری (93-96)

مشاور و کارشناس کارخانجات صنایع غذایی کشور (از سال 80)

سرممیز استاندارد های بین المللی (ISO 22000 , HACCP)

خانم مهندس مهسا رئوف

اقای مهندس امید نجومی

(رئیس هیت مدیره)

فارغ التحصیل رشته معماری (1379)

مشاور و کارشناس کارخانجات صنایع غذایی کشور(از سال 83)

مدیر فروش کارخانجات صنایع غذایی کشور (سال های93 و 94 و 95)

سرممیز استاندارد های بین المللی (ISO 22000 , HACCP , GMP)

اقای مهندس امید نجومی

خانم مهندس رئوف

(مدیر کنترل کیفی)

تحصیلات فوق لیسانس صنایع غذایی

فعالیت در حوزه کنترل کیفی از سال ۸۲ تا کنون

 

خانم مهندس رئوف

اقای مهندس حمیدرضا رئوف

(مدیر تولید)

لیسانس کامپیوتر

از سال ۸۰ تا کنون در حوزه صنایع غذایی فعالیت دارند

 

اقای مهندس حمیدرضا رئوف