مدیران ارشد

خانم مهندس مهسا رئوف

(مدیر عامل)

فارغ التحصیل رشته علوم و صنایع غذایی (1379)

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی تهران و کشوری (93-96)

مشاور و کارشناس کارخانجات صنایع غذایی کشور (از سال 80)

سرممیز استاندارد های بین المللی (ISO 22000 , HACCP)

خانم مهندس مهسا رئوف

اقای مهندس امید نجومی

(رئیس هیت مدیره)

فارغ التحصیل رشته معماری (1379)

مشاور و کارشناس کارخانجات صنایع غذایی کشور(از سال 83)

مدیر فروش کارخانجات صنایع غذایی کشور (سال های93 و 94 و 95)

سرممیز استاندارد های بین المللی (ISO 22000 , HACCP , GMP)

اقای مهندس امید نجومی

خانم مهندس رئوف

(مدیر کنترل کیفی)

تحصیلات فوق لیسانس صنایع غذایی

فعالیت در حوزه کنترل کیفی از سال ۸۲ تا کنون

خانم مهندس رئوف