امور کارمزدی

گاهی شرکت های بزرگ  مسئولیت انجام یک وظیفه یا خدمت را برای تسریع در تولید به یک مجموعهٔ دیگر واگذار می کنند.

شرکت فلکرا امکان فرآوری ، بسته بندی و … را برای همکاران فراهم کرده است تا بتوانند محصولات خود را در این شرکت به بهترین شکل به تولید برسانند.

برای همکاری با فلکرا فرم زیر را پر کنید.